Lokalizēšanas rokasgrāmata

Šis resurs ir domāts programmatūras tulkotājiem un redaktoriem. Šeit ir apkopota tulkošanas labā praske un uzkrātā pieredze, kas palīdz orientēties tulkošanas procesa tehniskajos aspektos, ātri veikt tulkošanu, uzturēt tulkojumus un iekļauties kopējā programmatūras izstrādāšanas procesā.

Iepriekšējā rokasgrāmata reiz glabājās vardene.lv vietnē. No tās svarīgākās lapas ir lielā lokalizēšanas rokasgrāmata, terminu tematiskais apskats un biežākās kļūdas.